Naša firma pôsobí v oblasti zateplenia okien na Slovenskom trhu už od roku 2003. Za ten čas si už získala množstvo zákazníkov, ktorý svojou spokojnosťou potvrdzujú dobré meno firmy Marek UKROP o čom svedčí stále narastajúce množstvo zákaziek získaných z dobrých referencií. Ku každej zákazke pristupujeme s veľkou zodpovednosťou a so zreteľom na individuálne potreby klientov.

Zateplenie okien je najúčinnejší, jednoduchý a lacný spôsob ako predísť stratám tepla renováciou pôvodných okien.Jednoduchou výmenou skiel ( s pridaním nových silikónových tesnení ) vo Vašich oknách za moderné termoizolačné dvojsklá, prípadne trojsklá dosiahnete výrazné zlepšenie tepelných a zvukoizolačných vlastností Vašich okien za neporovnateľnú cenu oproti novým oknám.

Výmena starých skiel za moderné izolačné sklá do starších drevených okien, plastových okien, alebo euro okien je alternatíva ako čo najefektívnejšie znížiť náklady na kúrenie pri čo najmenšej investícii renováciou okien. Následná tepelná úspora je preukázateľná a návratnosť finančných prostriedkov je reálna v krátkej dobe.

Drvivá väčšina cien energií neustále stúpa. Tento trend a výhľadové prognózy do budúcnosti spočívajú naďalej v jej zvyšovaní. Je na mieste, že teplo tu zohráva významnú úlohu. V závislosti od typu kúrenia tvoria prostriedky vynakladané na vykurovanie obytných budov a iných nehnuteľností v našich klimatických podmienkach v prieme až 60% z celkových spotrebných nákladov na bývanie.

Túto výšku určuje nielen cena rôznych typov palív, ale aj neželané energetické straty rôzneho druhu:

Úniky tepla fatotené termokamerou
Rodinný dom bez zateplených stien so starými sklami Rodinný dom so zateplenými stenami so starými sklami dole a s novými izolačnými sklami hore

Jednoznačne najväčšie tepelné straty sú spôsobené únikom tepla cez okná s obyčajným jednoduchým zasklením.

Pri hodnotení súčasného technického stavu okien v rodinných domoch, bytoch, firmách atď., musíme konštatovať veľkú zanedbanosť. Tento nepriaznivý stav spôsobuje stále zvyšovanie tepelných strát a jeho postupným zhoršovaním nebude možné urobiť nápravu inak, než nákladnou a komplikovanou výmenou okien.

Vo väčšine prípadov, však renovačným zásahom môžeme predísť kritickej situácii a včasnou opravou predĺžime životnosť okien a získame tým tiež rovnaké technické parametre ako u nových okien. Úspora po renovácii činí až 70% z ceny nových okien bez náterov a ďalšej renovácie. Realizuje sa bez akýchkoľvek stavebných úprav !

S pridaním kvalitných tesnení sa takto v pôvodných oknách dosahujú zvukovo – izolačné vlastnosti rovnaké ako u nových typov okien ( plastových, drevených, alebo hliníkových ).

Okno pred zateplením s pôvodnými 3mm sklami Okno po zateplení dvojsklom pomocou PVC profilu Ecotherm

Výsledný efekt úspory energie je tak plne porovnateľný.